Налоговещание

Loading

Цитата дня:

Государственные финансы - это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут.

Р.Сарнофф.Анекдот дня:

Челябинские финансисты настолько суровы, что оплачивают налоги в бюджет черным налом.

Также на нашем сайте:
Налоговый юмор

Ведение учета и сдача отчетности

Сдача отчетности в Налоговую, Пенсионный и Статистику

Онлайн бухгалтерия для предпринимателей

Скачать бланки

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 2013 з усіма додатками
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Форма №1ДФ
Декларация НДС
Налоговая накладная

Бланки по единому налогу

Скачать другие бланки

 

 

Новости

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Испанская прокуратура полагает, что Месси и его отец в 2007, 2008 и 2009 годах укрыли от налоговых органов 4,1 миллионов евро, продавая права на использование изображений игрока через фирмы, зарегистрированные в Белизе и Уругвае. 2013-06-21

В Англии группа мошенников пыталась получить 2,8 млн. фунтов в качестве возврата по уплате налогов. Они заверили налоговые органы в том, что получили от одной из компаний Иордана 19,4 млн. фунтов для съемок фильма под названием «Ландшафт лжи», что дало возможность претендовать на налоговые льготы, которые получают кинокомпании при съемках дорогих картин в стране. До появления первых подозрений группе уже удалось получить 700 тыс. возврата платежей, якобы сделанных на уплату НДС. 2013-04-28

Другие новости

Счетчики

Статистика сайта

Количество статей: 210
Статей в этом месяце: 0

Количество комментариев: 1312
Комментариев в этом месяце: 0

Просмотров статей: 4217026

Наши статьи уже просмотрели более двух с половиной миллионов раз!

НДС для чайников

НДС для чайников

Категория: Налоги в Украине. Ключевые слова: НК для чайников, НДС
Рекомендую:

Что нового будет в сфере НДС в 2011 г. в связи со вступлением Налогового кодекса? Читайте обзор на нашем сайте.

Податку на додану вартість присвячений розділ V Податкового кодексу, статті 180-211. Суттєвих нововведень тут небагато, як і з податку на доходи фізичних осіб. Головним же можна назвати зниження ставки з 20% до 17%, але це відбудеться лише через три роки – з 1 січня 2014 року. Більша ж частина повторює Закон «Про ПДВ», іноді навіть слово в слово.

Платників податку знов-таки можна умовно поділити на тих, хто зобов’язаний реєструватись і тих, хто має право зробити це добровільно. Однак для добровільної реєстрації є певні умови.

Особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку.

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

Якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50% загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, вважається платником податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником податку на додану вартість.

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту;
вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;
постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Дата виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг визначається за методом першої події, тобто такою вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Оскільки з 1 квітня, коли вступають в дію норми розділу ІІІ Податкового кодексу «Податок на прибуток підприємств», при оподаткування прибутку не буде використовуватись метод першої події, це призведе до суттєвої різниці у податковому обліку двох основних податків, а також до подвійного навантаження на тих, хто займається обліком.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів.

Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни.

Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків:
а) бартерних операцій;
б) операцій з пов'язаними особами;
в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності;
г) в інших випадках.

Визначення звичайної ціни здійснюється за одним з таких методів:
а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
б) ціни перепродажу;
в) "витрати плюс";
г) розподілення прибутку;
ґ) чистого прибутку.

Таким чином, перелік методів визначення звичайної ціни розширився.

При визначенні звичайної ціни використовується інформація про ціни в операціях між непов'язаними особам у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).

Для визначення звичайних цін на товари (роботи, послуги) використовуються офіційні джерела інформації, у тому числі:
статистичні дані державних органів і установ;
ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;
довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань та публікацій, у тому числі електронних та інших банків даних;
звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
інші інформаційні джерела, що визнаються офіційними в установленому порядку.

Обов'язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом.

Під час проведення перевірки платника податку орган державної податкової служби має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абзацу першого цього пункту.

У разі відхилення договірних цін у податковому обліку платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін менше ніж на 20%, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 17%;
б) 0%.

За податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20%; з 1 січня 2014 року - 17%.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства;
постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України в зонах митного контролю (магазинах безмитної торгівлі (безмитних магазинах));
постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

У разі якщо операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка.

Крім нульової ставки до пільг з ПДВ можна віднести ще дві групи операцій: які не є об’єктами оподаткування та які звільняються від оподаткування.

Не є об'єктом оподаткування операції з:
випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування тощо;
передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності;
обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей;
надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, управління коштами та цінними паперами;
виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі) та ін.

Звільняються від оподаткування операції з:
постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках;
постачання товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України;
постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг;
постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку;
постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання;
надання благодійної допомоги;
постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;
постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України;
постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та ін.

Для розрахунку ПДВ до сплати в бюджет податкове зобов’язання зменшується на податковий кредит. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за базовою ставкою протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами).

Певною мірою новим є механізм пропорційого віднесення сум податку до податкового кредиту у разі якщо придбані або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні. До сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Частка використання податку між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу державної податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання. Частка використання застосовується для проведення коригування сум податку, які віднесено до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого періоду.

При від'ємному значенні така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні періоди, а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума знов має від'ємне значення, то:
бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг;
залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

В деяких випадках при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Реєстрація податкових накладних запроваджується для платників, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:
понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;
понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;
понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:
транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Зведені результати обліку відображаються в податкових деклараціях. Платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку.

Платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Кодексом, календарний квартал.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.

Для сільськогосподарських підприємств - резидентів залишився спеціальний режим оподаткування ПДВ.

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг), в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.

Если Вам понравилась статья, поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

Статью подготовил(а) Виталий.

2011-01-11


ПДВ для чайників

Смотрите также

Изменения в Налоговом кодексе. НДСЗаполнение налоговой накладнойТеоретическая сущность НДСНовая налоговая накладная. Основные отличия
Особенности заполнения новой налоговой накладнойЕдиный взнос на общеобязательное социальное страхование для чайниковНалог на доходы физических лиц для чайниковНалог на прибыль предприятий для чайников

Вернуться на главную

Комментарии

Юлия 2011-01-12 09:45:33
А можно у вас получить консультацию по конкретному вопросу?


Виталий 2011-01-12 09:51:23
Да, конечно, задавайте.


pesenka 2011-03-28 18:26:38
Было бы неплохо на этом сайте скачивать постоянные обновления для opz. После 1.29.6.2 уже были изменения?


Виталий 2011-03-28 19:11:22
Последняя версия на сегодня 1.29.9 от 15.03.2011. Скачать можно на сайте ГНАУ www.sta.gov.ua или на неофициальном сайте opz.org.ua.


Sila 2011-07-24 00:05:55
Прекрасный сайт! Спасибо!Жаль только что одна теория!Такую теорию дополнить бы практикой и примерами. Тот же НДС, прибыль и т.д. Теория, сквозной пример с проводками и комментариями и заполнение бланков!!Успехов!!!


Виталий 2011-07-24 14:14:26
Спасибо за теплые слова и конструктивные предложения. Просто в настоящее время сайт поддерживается силами одного человека и все идеи реализовать очень сложно - не хватает времени. Ищем партнеров и авторов!


Наталья 2011-07-26 10:26:50
Одним человеком??!!!! Просто здорово!!! Спасибо огромное!!!! Благодаря Вам составила декларацию по НП за 2кв. Желаю Вам хороших партнеров и единомышленников! Успехов!


мила 2011-07-29 13:06:07
хоть убейте, не пойму, что такое налоговый кредит! Помогите, объясните доходчиво, пжлт!!!! Спасибо огромное


мила 2011-07-29 13:11:03
очень приятный сайт! Спасибо большое всем кто над ним трудится!! И очень радует то, что украинский!!!! МОлодцы!!!!!


Виталий 2011-07-29 16:10:54
Мила, смотрите на нашем сайте статью "Теоретическая сущность НДС". Если и там будет непонятно, задавайте вопросы.


Наталья 2011-10-17 03:14:57
более подробно на мой взгяд описать невозможно; все понятно, доступно.С-п-а-с-и-б-о!!!!!!!!!!!!!


Ирина 2012-05-10 15:13:14
Виталий, хотела уточнить Вашу формулировку: "Крім нульової ставки до пільг з ПДВ можна віднести ще дві групи операцій: які не є об’єктами оподаткування та які звільняються від оподаткування" ....Нулевая ставка - это не льгота строго говоря, а такая же ставка как и основная. Согласны с моим уточнением?


Виталий 2012-05-10 15:49:54
Ирина, с нулевой ставкой двойственная ситуация. С одной стороны, это особый механизм НДС, как внутреннего налога, при котором все уплаченные суммы НДС возмещаются, когда товар "выходит" за пределы страны. С другой стороны, если базовая ставка 20%, то меньшая ставка - это уже льгота.


Татьяна 2013-08-20 15:07:00
На який рахунок відносити ПДВ при оформленні правовстановлюючих документів на житло на себе (підприємство)і чи враховувати це ПДВ в податкових витратах? Помогите, пожалуйста!!!


Добавить комментарий

Введите Ваше имя

Введите Ваш комментарий (не более 700 знаков):

Введите в поле цифры, перечисленные ниже, подряд (без запятых, пробелов и т.д.):

четыре пять четыре два один


Copyright © 2010-2013 "Налоговещание"
Публикация материалов разрешается при использовании активной индексируемой ссылки на соответствующую страницу сайта